Lovstof gældende for Grønland

Kilde: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Groenland/Sider/forside.aspx

 

Fødevarestyrelsen arbejder i den forbindelse som myndighed for Grønland.

Fødevarestyrelsen har følgende opgaver i Grønland:

  • Autorisation, godkendelse af samt kontrol og tilsynsopgaver med kød- og fiskevirksomheder, herunder fabriksfartøjer der er godkendt med henblik på eksport.
  • Autorisation, godkendelse af samt kontrol og tilsynsopgaver med virksomheder, der forarbejder animalsk affald.
  • Overvågning og bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme/zoo-sanitære område - undtagen sygdomme, der smitter fra dyr til mennesker, herunder rabies. 
  • Indførsel af levende dyr og animalske produkter for så vidt angår dyresundhedsmæssige forhold.
  • Udførsel af non food-produkter af animalske oprindelse og levende dyr med krav om dyresundhedsmæssige attestationer.
  • Udførsel af fødevarer af animalsk oprindelse.
  • Overvågning af dyrlægegerning, dyrlægers rettigheder og pligter.
  • Anvendelse af lægemidler til dyr samt forbud mod anvendelse af visse stoffer, herunder bl.a. sera, vacciner m.v., der kan have indflydelse på dyresundhedsmæssige forhold.

Fødevarestyrelsen udarbejder generelle retsforskrifter, koordinerer og styrer varetagelsen af ovennævnte opgaver.

Den 5. april 2014 har Grønland opnået samhandelsstatus i henhold til Rådets afgørelse af 28. juni 2011 om fastsættelse af forenklede bestemmelser om og procedure for hygiejnekontrol af:

Fiskevarer, levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle samt biprodukter heraf og produkter fremstillet af disse biprodukter fra Grønland.

Grønland er derfor ikke længe tredjeland i forhold til de nævnte produkter.

Lovgivning

Det overordnede juridiske grundlag for Fødevarestyrelsens opgaver i Grønland udgøres af: