Officielle arrangementer på repræsentationerne

Kapitel 7

Officielle arrangementer på repræsentationerne

Veterinære regler (jf. § 38, stk. 3 i veterinærkontrolbekendtgørelsen):

Indførsel af animalske fødevarer med oprindelse fra Færøerne eller Grønland til brug i disses repræsentationer i Danmark må ske uden mængdebegrænsning, men kun efter forudgående tilladelse fra den lokale fødevareafdeling. Den ansvarlige for indførslen skal skriftligt over for fødevareafdelingen erklære sig ansvarlig for at:

  • fødevarerne føres direkte og uden omladning til repræsentationen,
  • fødevarerne udelukkende anvendes ved officielle, repræsentative arrangementer og ikke bringes i omsætning eller udleveres fra repræsentationen,
  • emballage og rester af fødevarerne destrueres ved forbrænding, og
  • genstande, som har været i berøring med fødevarerne, samt disses omgivelser grundigt rengøres og desinficeres.

De officielle repræsentationer for Færøerne eller Grønland har således mulighed for til særlige lejligheder at indføre animalske fødevarer fra Færøerne eller Grønland uden mængdebegrænsning, men efter forudgående tilladelse fra fødevareafdelingen. Fødevarerne skal anvendes på selve repræsentationerne i forbindelse med officielle, repræsentative arrangementer.

Den ansvarlige for indførslen skal aflevere en erklæring som nævnt ovenfor til fødevareafdelingen, jf. bilag 5. Se nedenstående billede

Skema-nr-5-repræsentation